.
 

Contact

 

 

 

De Spiegelruimte

Vlietweg 15-14

2266 KA Leidschendam

Telefoon; 06-12679567

Email; contact@despiegelruimte.nl 

 

 

De praktijk van De Spiegelruimte is makkelijk bereikbaar via de A4. Houd richting Leidschendam Zuid aan.

 

De Spiegelruimte is lid van praktijkcentrum Voel Je Wel, voor verbetering van gezondheid en welzijn.

 

 

 

 

Contactformulier

 


 

Privacy Verklaring;

Na het intake gesprek maak ik een Behandelovereenkomst op, die je de eerstvolgende behandelsessie ondertekend. Op dat moment geeft je toestemming dat ik je gegevens bewaar volgens de wettelijke richtlijnen en de richtlijnen van de beroepsverenigingen NVAGT en RBCZ;

- Ik heb de plicht tot het houden van een cliëntendossier.

- Ik heb de plicht tot het afsluiten van een behandelovereenkomst.

- Ik heb de plicht te voldoen aan de gestelde bewaartermijn.

De gegevens worden bewaard op de beveiligde servers en computer van De Spiegelruimte en/of in een afgesloten ruimte, die niet voor derden toegankelijk is. Men dient met het gebruik van het contactformulier op de website rekening te houden met het versturen van privacy gevoelige informatie. Mijn mobiele telefoon is beveiligd met extra codes.

De cliënt wordt tijdens de intake mondeling, via de website en in de behandelovereenkomst geïnformeerd over de algemene afspraken en de privacy van persoonlijke gegevens.

In de behandelovereenkomst onderteken je de volgende informatie;

1. Client en therapeut gaan de overeenkomst aan voor individuele therapie.

2. Op basis van de intake en naderhand op basis van het verloop worden vervolg afspraken gemaakt.

3. Klachten kunnen worden ingediend bij de klachtencommissie van de NVAGT.

4. De 1ste therapiesessie is een intake, duurt maximaal 90 minuten en kost €50.

5.Elke vervolgsessie duurt 60-90 minuten en kost, afhankelijk van netto inkomen, tussen de €60 en €80.

6. Betalingen van de sessie gaan middels een factuur, die per email worden verstuurd, mits anders is overeengekomen. De cliënt betaalt de factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen. Het is aan de cliënt of en hoe de factuur gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraar.

7. Bij het in gebreke blijven van betaling heeft de therapeut het recht de behandeling eenzijdig op te schorten dan wel te beëindigen.

8. Een afspraak dient bij verhindering door de cliënt minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Zo niet, dan wordt de sessie in rekening gebracht.

9. De therapeut is gehouden aan de meldcode huiselijk geweld en beroepscode van de NVAGT.

10. Informatie en verloop van de therapie zijn strikt vertrouwelijk. Een dossier wordt bijgehouden. De cliënt heeft het recht tot inzage in het dossier. Informatie verstrekking aan derden wordt uitsluitend gedaan met schriftelijk toestemming van de cliënt.

11. Het dossier kent een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar na einde van de therapie, tenzij anders afgesproken. Bij onverwacht overlijden van de therapeut zal een collega de dossier verplichtingen afhandelen.

12. De therapie wordt afgesloten met een evaluatie.

13. Waar nodig worden situatie-gebonden afspraken gemaakt over waarneming.

14. De cliënt verklaart hiermee op de hoogte te zijn van de Privacy Verklaring, die in te zien is op de website www.despiegelruimte.nl .


 

 
Opbellen
E-mail